کتاب شبکه

کتابی برای دنیای مجازی

کتاب شبکه

کتابی برای دنیای مجازی

کتاب شبکه

با ظهور و بروز اینترنت و گِره خوردن زندگی‌ها به زلفش کم کم بخشی از دنیای ما منتقل شد به این شبکه مجازی، « کتاب شبکه» شرحی است بر این نیمه مجازی کمتر دیده شده. باشد که اثری از من بر دیوارهای اینترنت به یادگار بماند.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایستگاه» ثبت شده است

پانصد تومان

در ایستگاه اتوبوس یک پسر جوان و یک زن ویلچری بود. اتوبوس نگه داشت، پسر جوان گفت: ((در عقب را بزن این خانم هم سوار بشه.)) راننده گفت: ((ولش کن، هم باید ویلچرش را بیارم بالا هم کرایه نداره.))

به فرض که کرایه هم نداشت، متاسفم برای جامعه‌ای که در آن انسانیت را بخاطر پانصدتومان ناقابل می‌فروشن.